ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ELEMENTAL.TV

В сила от 01 септември 2018 г.

Последна редакция на 01 септември 2018 г.

Настоящият документ съдържа Общите условия и урежда отношенията между Elemental.TV и регистрираните потребители на достъпните през https://play.elemental.tv („Видео портал“) и допълнителните софтуерни приложения („Приложения“), информационни услуги и ресурси („Услуги“).

С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Добре дошли в Elemental.TV!

Благодарим ви, че използвате нашите продукти и услуги. Те се осигуряват от „Елементал.ТВ” ООД, с ЕИК 131098666, със седалище в България, гр. София и адрес на управление: ул. Ангел Кънчев № 3, офис № 1

Използване на нашите Услуги

Трябва да спазвате всички правила, които ви се предоставят в Услугите.

Услугите на Elemental.TV са предназначени за физически лица и следва да бъдат използвани единствено и само за лични цели.

Не злоупотребявайте с Услугите ни. Например не ги възпрепятствайте и не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции. Можете да използвате нашите Услуги единствено, както е разрешено от закона, включително приложимите закони и разпоредби за контрол на износа и реекспорта. Може да преустановим или спрем да ви предоставяме Услугите си, ако не спазвате условията или правилата ни или ако извършваме проверка на предполагаема злоупотреба.

Използването на Услугите ни не ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп. Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин. Тези условия не ви дават правото да ползвате маркови характеристики или логотипи, използвани в Услугите ни. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте правни съобщения, показвани във или заедно с Услугите ни.

Услугите ни показват и съдържание, което не е на Elemental.TV. Отговорността за него се носи изцяло от субекта, който го предоставя.

Възможно е да преглеждаме съдържание, за да определим дали не е незаконно или не нарушава правилата ни, и ако имаме достатъчно основания да смятаме, че е така, може да го премахнем или да откажем да го показваме. Това не означава непременно, че преглеждаме съдържанието, затова, моля, не приемайте, че го правим.

Във връзка с използването на Услугите от ваша страна може да ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация. Може да се откажете от някои от тях.

Някои от Услугите ни са налични за мобилни устройства. Не ги използвайте по начин, който ви разсейва и ви пречи да спазвате законите за движение по пътищата или за безопасност.

Вашият профил в Elemental.TV

При регистрацията си посочвате валиден електронен адрес и парола („Акаунт“). Паролата представлява код от букви и цифри, които заедно с електронния адрес служат за достъп до Видео портала и Приложенията.

Необходимо е да полагате всички грижи и да предприемате необходимите разумни мерки, които се налагат, с цел опазване на вашия Акаунт. Носите отговорност за всички действия, които се извършват с вашия Акаунт, включително и от други лица.

Потребителският профил („Профил“) представлява обособена част от Видео портала, съдържаща вашият Акаунт и информация, предоставена в процеса на абонамент - лични данни, настоящ адрес и платежна информация.

С предоставянето на тези данни декларирате, че те са верни, пълни и точни. Също така е необходимо да ги актуализирате в разумен срок след тяхната промяна. При съмнение, че не предоставяте вярна информация или използвате чужда самоличност е възможно да спрем достъпа до Услугите.

Цени и плащане на Услугите

Актуалните цени на Услугите са надлежно и подробно описани на съответните места в уеб страницата на Elemental.TV и Видео портала.

Цените на Услугите са обект на едностранно актуализиране от наша страна. Новите цени влизат в сила от момента на актуализация, но не засягат вече платените Услуги, включително предплатените периоди.

За платените ни Услуги е необходимо да въведете валидна платежна информация - банкова карта или PayPal акаунт. Съща така е необходимо да актуализирате тази информация при промяна.

Поверителност и защита на авторските права

Правилата за поверителност на Elemental.TV обясняват как третираме личната ви информация и защитаваме поверителността ви, когато използвате Услугите ни. С използването на Услугите ни приемате, че Elemental.TV може да ползва тези данни съгласно правилата си за поверителност.

При използването на Услугите, имате достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право. Имате достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия, но нямате право да го записвате, съхранявате, възпроизвеждате, променяте, адаптирате или разпространявате публично.

Ще прекратим без предварително предупреждение достъп до всяко съдържание, за което преценим, че противоречи на действащото законодателство или на настоящите Общи условия.

Всичко за софтуера в Услугите ни

Когато дадена Услуга изисква или включва софтуер за изтегляне, той може да се актуализира автоматично на устройството ви, щом бъде налице нова версия или функция. Някои Услуги може да ви позволят да коригирате настройките си за автоматично актуализиране.

Elemental.TV ви дава персонален, валиден в целия свят, неизключителен, без право на преотстъпване и без лицензионни възнаграждения лиценз за използване на софтуера, предоставен ви от нас като част от Услугите. Този лиценз е с единствена цел да можете да работите със и да се възползвате от Услугите в предоставения от Elemental.TV вид и по разрешения от настоящите условия начин. Не можете да копирате, променяте, разпространявате, продавате или отдавате под наем която и да е част от нашите Услуги или включения в тях софтуер, нито да прилагате обратно инженерство или да правите опити за извличане на изходния код на такъв софтуер, освен ако законите забраняват тези ограничения или ако имате писмено разрешение от нас.

Софтуерът с отворен код е важен за нас. Част от софтуера, който се използва в Услугите ни, може да се предлага съгласно лиценз за отворен код, който ще ви предоставим. В лиценза може да има клаузи, които изрично заменят някои от настоящите условия.

Промяна и прекратяване на Услугите

Постоянно променяме и подобряваме Услугите си. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики. Също така по всяко време може да добавим или създадем нови ограничения за тях.

Можете да спрете да използвате Услугите ни по всяко време, въпреки че ще съжаляваме, че се отказвате. Четиринадесет дни след като за първи път активирате платена Услуга, може да се откажете без да посочвате причина, да дължите обезщетение или неустойка.

Нашите гаранции и откази от отговорност

Предоставяме Услугите си с уменията и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате. Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме обещания.

Освен както е изрично посочено в настоящите или в допълнителни условия, нито Elemental.TV, нито нейните доставчици или дистрибутори дават каквито и да е конкретни обещания относно услугите. Например не поемаме никакви ангажименти относно съдържанието в услугите, конкретната им функционалност, тяхната надеждност, достъпност или способност да отговорят на нуждите ви. Предоставяме услугите във вида, в който са.

Отговорност за нашите Услугите

Когато това е разрешено от закона, Elemental.TV и нашите доставчици и дистрибутори не носят отговорност за пропуснати ползи, приходи или загубени данни, финансови загуби или косвени, специални, произтичащи, примерни или наказателни щети.

Доколкото това е разрешено от закона, общата отговорност на Elemental.TV и нашите доставчици и дистрибутори за всеки иск съгласно тези условия, включително за всички подразбиращи се гаранции, се ограничава до сумата, която сте ни платили за използването на услугите (или ако изберем това, да ви предоставим услугите отново).

Във всички случаи Elemental.TV и нашите доставчици и дистрибутори не носят отговорност за никакви загуби или щети, които не са логично предвидими.

Съзнаваме, че в някои държави може да имате законови права като потребител. Ако използвате Услугите за лични цели, нищо в тези условия и всички допълнителни условия не ограничава които и да е законови права на потребител, които не могат да се отменят с договор.

Гаранционни условия и доставка на Продукти

Всички стоки и устройства („Продукти“), предлагани от Elemental.TV са нови и от официални производители, придружени с необходимите документи. Продуктите, поръчани онлайн, които в момента са в наличност, ще доставим в срок до седем работни дни от датата на поръчката, на адрес посочен от вас или в най-близкия офис на куриерската компания. С изключение на случаите, в които изрично е обозначено друго, доставката на Продуктите е безплатна за държавите от Европа и Северна Америка.

Може да върнете Продукта в срок от четиринадесет дни от датата на получаването му, след което ще възстановим платената сума. Продуктът трябва да бъде в пълното си съдържание и оригинална опаковка, както и добър търговски вид.

За всеки Продукт ще ви предоставим гаранционен срок от двадесет и четири месеца от датата на получаването му. Гаранцията не се отнася за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката. Това включва форсмажорни обстоятелства, опит за ремонт и модификация, неодобрени софтуерни инсталации, неспазени условия за съхранение и експлоатация, използване извън функционалното предназначение.

Гаранционния срок на Продукта се удължава с времето необходимо за обслужване. Максималния срок за отстраняване на гаранционен дефект е тридесет дни.

Всичко за тези Общи условия

Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни. Трябва да проверявате условията редовно. Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница. Ще публикуваме известие за променените допълнителни условия в съответната Услуга. Промените нямат обратна сила и ще влязат в действие не по-рано от четиринадесет дни след публикуването си. Промените относно нова функционалност в Услуга или направени по причини от правен характер ще влязат обаче в сила незабавно. Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.

В случай на противоречие между настоящите условия и допълнителните предимство ще имат допълнителните.

Тези условия регламентират отношенията между вас и Elemental.TV. Те не създават права на трета страна бенефициент.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).

Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

За всички неуредени в настоящите Общи условия случаи се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и Закона за защита на потребителите на Република България. Всички спорове, свързани с настоящите Общи условия, ще се отнасят от страните за решаване към компетентния съд, без да се отчитат противоречиви законови разпоредби.

Информация за контакт

Подробна информация как да се свържете с нас ще намерите в секция Контакти на нашата уеб страница и Видео портал.

E-mail:

Web site: https://www.elemental.tv